§

lindenhoff@gmail.com

 

 

 Hypnose

Hypnoterapi

Stesshåndtering

Få vendt lavt selvværd til oprigtig glæde ved dig selv. Omdan tristhed til glæde, energi og livslyst. Få behandlet din vrede så du bliver i stand til at håndtere dine følelser og dermed din adfærd. Få motivation og gå-på-mod

Hypnose kan være vejen til transformation

Før var de larver der sad og spiste blade. Nu er de sommerfugle der flyver rundt og suger nektar i netop de blomster de ønsker

 

 

Etiske regler for medlemmer af hypnosespecialisten.
 

§1
Almene bestemmelser

1.1
De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af hypnosespecialisten, hvad enten disse beskæftiger sig med undervisning, terapi, personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2
Medlemmer af hypnosespecialisten skal altid arbejde for at fremme kundens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

1.3
Hensynet til og respekten for kunden går forud for hypnoterapeutens personlige interesser.

§ 2
Forholdet til kunden

2.1
Hypnosespecialist terapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2
Hypnosespecialist terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om kunden – herunder hvorvidt der foreligger et terapeutisk forhold.

2.3
Hypnosespecialist terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte kunden, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4
Hypnosespecialist terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om kunden med kundens samtykke.

2.5

2.6
Optagelser på lyd - og videobånd samt afspilning heraf kræver altid kundens samtykke. Ved anvendelse overfor trediemand kræves altid kundens skriftlige tilladelse.

2.7
Hypnosespecialist terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for kunden.

2.8
Hypnosespecialist terapeuten skal henvise kunden til anden behandling, når han/hun ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, kunden har.

§ 3
Forholdet til kolleger

3.1
Medlemmer af hypnosespecialisten skal udvise kollegial hensynsfuldhed ,samt leve op til den åbenhed og ærlighed samarbejdet kræver.

Der findes ingen fejltagelser, kun feedback.

3.2
En hypnosespecialist terapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af hypnosespecialisten bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Stephen Lindenhoff.
 

§ 4
Faglig standard
 

4.1
Hvis en hypnosespecialist terapeut får personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal hypnosespecialist terapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2
Medlemmer af hypnosespecialisten må ikke love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for.

4.3
Hypnosespecialist terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

Hypnosespecialisten.dk © 2011

www.hypnosespecialisten.dk